Categories
Graffiti w Polsce Pranckiewicz

Graffiti w Polsce 1940Ô??2010

Graffiti w Polsce 1940Ô??2010 to “album, [kt??ry] zawiera unikatowy materia?? zdj─?ciowy, przybli??a sylwetki najciekawszych polskich tw??rc??w nurtu balansuj─?cego mi─?dzy spontaniczn─?, cz─?sto nielegaln─? obecno??ci─? w przestrzeni publicznej a dzia??alno??ci─? prowadzon─? z du??ym rozmachem, pod patronatem muze??w i galerii sztuki.”

W publikacji min.: Waldemar Pranckiewicz, You create me, 1998.

Podgladowa rozk??ad??wka o projekcie You create me tutaj .

Graffiti w Polsce 1940Ô??2010
Publikacja pod redakcj─? Tomasza Sikorskiego i Marcina Rutkiewicza
27 na 21 cm, 272 strony, blisko 500 zdj─?─?, oprawa twarda
Wydawnictwo Carta Blanca (Grupa PWN)
ISBN 978-83-7705-140-5

Wi─?cej informacji o publikacji na specjalnym blogu.