Categories
Artwork Z

Artwork Z

Artwork Z – Project about lost / damaged / neglected / forgotten and vanishing artworks [English working title]
Coordination: Waldemar Pranckiewicz

The project undermines the general notion that artworks left unwatched last forever and then suddenly rediscovered can be put on a pedestal or the museum wall in a full glory. The process of disintegration is a part of every artwork; in addition, every piece or series is involved in a very specific set of circumstances and conditions.

The main objective of the project is to show different patterns and scenarios of disappearances, destructions or neglects happen to various types of art. Following situations will be taken into account: unintentional accidents, simulated destructions, cases of disappearances, ideological interventions, institutional and individual negligence. The project will also investigate the issue of storage and archiving of artworks.

The result of the study will be published and additionally a series of visual works will be made.

List of artists and cases related to the subject (last update – Feb 2012).

  • Iconoclasm in ancient and modern art, one of recent examples: destruction of the Bamiyan Buddha statues in Afghanistan in 2001.
  • Loss and damage caused by armed conflicts and war looting, cases of following artists: Katarzyna Kobro, Gustav Klimt.
  • The strategy of destruction as a way of articulation (including the use of the process of degradation),  cases of following artists: Robert Rauschenberg, Dieter Roth, Gordon Matta-Clark, Martin Kippenberger, Monika Sosnowska, Zbigniew Libera, Tomasz Sikorski, Hollis Frampton, Adam Marczynski, Wolf Vostell (DĂŠcollage), Gustav Metzger, Destruction in Art Symposium in London, 1966.
  • Accidents and disasters and their effect on art, cases of following artists: Marcel Duchamp, Bas Jan Ader, fires, floods.
  • Deliberate destructions, unintentional damage and negligence towards art, cases of following artists: Jacob Epstein, Naum Gabo, Martin Kippenberger, Kijewski/Kocur, Zbigniew Libera, Richard Serra, Alexander Rodchenko, Waldemar Pranckiewicz, Richard Prince.

Suggestions are very welcome. Please contact via e-mail: prancek@go2.pl
I am very interested in written and visual materials related to the subject; I am open to meet in person, talk over the phone or the Internet if necessary.

BIBLOGRAPHY

– Gamboni, Dario, The Destruction of Art, Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Reaktion Books, 1997

– Failure, edited by Lisa Le Feuvre, Documents of Contemporary Art series, Whitechapel Gallery and The MIT Press, 2011

– Stiles, Kristine, The Story of the Destruction in Art Symposium and the “DIAS affect”. Published in Sabina Breitwieser, ed., Gustav Metzger. Geschichte Geschichte (Vienna & Ostfildern-Ruit: Generali Foundation and Hatje Cantz Verlag, 2005). p. 41-65.

– Katarzyna Kobro 1898 – 1951, Henry Moor Institute, Leeds, 1999

Categories
Z

Z

Z – Projekt o pracach Zaginionych/Zniszczonych/Zaniedbanych a takĹźe Zapomnianych i Znikających [Tytuł roboczy]
Koordynacja: Waldemar Pranckiewicz

Projekt dotyczy odczarowania powszechnego mniemania o sztuce jako wytworach, które pozostawione same sobie, trwają wieki, po czym kupione, podarowane lub odkryte na nowo trafiają na piedestał lub sale muzealne. Proces rozpadu jest częścią każdej pracy, a dodatkowo każda realizacja lub grupa prac jest uwikłana w specyficzne układy sił i relacji.

Głównym celem projektu jest ukazanie różnych wzorów/scenariuszy zaginięć, zniszczeń czy ogólnie pojętych zaniedbań. Sytuacje brane pod uwagę to: nieumyślne wypadki, symulowane zniszczenia, przypadki zaginięć i związane z tym okoliczności, ideologiczne interwencje, instytucjonalne i indywidualne zaniedbania. Projekt będzie także poruszał kwestię przechowywania i archiwizacji prac artystycznych.

Rezultatem badania będzie publikacja książkowa oraz nie wykluczone, iż seria prac wizualnych.

Omawiani artyści i przypadki/zjawiska/prace. Zestaw uaktualniany – Luty 2012.

  • Ikonoklazm, dawny i współczesny, np. zniszczenie posągĂłw Buddy w Bamianie w 2001 roku.
  • Zaginięcia/zniszczenia spowodowane konfliktami zbrojnymi, Katarzyna Kobro, Gustav Klimt, wojenne grabieĹźe.
  • Strategia niszczenia jako sposĂłb artykulacji (takĹźe uĹźycia procesu degradacji), min. Robert Rauschenberg, Dieter Roth, Gordon Matta-Clark, Martin Kippenberger, Monika Sosnowska, Zbigniew Libera, Tomasz Sikorski, Hollis Frampton, Adam Marczyński, Wolf Vostell (DĂŠcollage), Gustav Metzger, artyści uczestniczący w sympozjum Destruction in Art, London, 1966.
  • Wypadki i katastrofy, min. Marcel Duchamp, Bas Jan Ader, poĹźary, powodzie.
  • Świadome/nieświadome zniszczenia i zaniedbania, min. Jacob Epstein, Naum Gabo, Martin Kippenberger, Kijewski/Kocur, Zbigniew Libera, Richard Serra, Alexander Rodchenko, Waldemar Pranckiewicz, Richard Prince, Tomasz Sikorski.

W przypadku zainteresowania projektem i ew. sugestiami poproszę o kontakt pisemny: prancek@go2.pl
Interesują mnie związane z tematem materiały tekstowe i wizualne, jestem otwarty na spotkania, rozmowy telefoniczne lub przez Internet.

BIBLIOGRAFIA

– Gamboni, Dario, The Destruction of Art, Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Reaktion Books, 1997

– Failure, edited by Lisa Le Feuvre, Documents of Contemporary Art series, Whitechapel Gallery and The MIT Press, 2011

– Stiles, Kristine, The Story of the Destruction in Art Symposium and the “DIAS affect”. Published in Sabina Breitwieser, ed., Gustav Metzger. Geschichte Geschichte (Vienna & Ostfildern-Ruit: Generali Foundation and Hatje Cantz Verlag, 2005). p. 41-65.

– Katarzyna Kobro 1898 – 1951, Henry Moor Institute, Leeds, 1999

Categories
Please Respond: Pranckiewicz Schizm

Schizm no3

One textual result form the “Please Respond:” project by Waldemar Pranckiewicz is published in Schizm Mag #3. The magazine working title is Covert/Overt and presents images and texts by many contributors, mainly London based artists. Schizm is edited and produced by Emma Holmes. More info: www.schema44.org
s2

s1

Categories
Pranckiewicz Spam Draws TO BE DESTROYED

The W&M2GO!! & VSD booklet is here.

1

2

3

Categories
Pranckiewicz Spam Draws TO BE DESTROYED

Booklet W&M2GO!! & VSD

okladka

Here is a PDF preview of the booklet with two projects done in 2010/2011.

16 pages, b-w, B5, PDF size: 2.6MB

Categories
artist's book Please Respond: Pranckiewicz Re-portrait Yourself Textual interaction

The booklet with 2 projects.

16 black-white pages, B5 size, 21 copies, 2011. Preview PDF version here.
1

2

3

4

Categories
Please Respond: Pranckiewicz Re-portrait Yourself Textual interaction X marks the B??kship

Please Respond: & Re-portrait Yourself

Here is the PDF screen version of the publication ‘Please Respond: & Re-portrait Yourself’. [1.7MB]

o

Categories
Pranckiewicz Re-portrait Yourself

Re-portrait Youreself – new addition and plans

pict

In the meantime here are new parts of the Re-portrait Youreself project:
1

2

Re-portrait Youreself, photographic project started in May 2011. At the present they are 6 panels with 8 double portraits (96 photos in total), each panel has a size 40.4 x 15.7 cm.

Categories
Pranckiewicz project in process TAZ

TAZ

TAZ, balloons, ink and acrylic. An installation made on 4th June 2011 between 1 and 10 pm. Event: Pop-Up Circus at St Margaret’s House, 21 Old Ford Road, Bethnal Green, London.

1

2

3

4

5

Categories
photo outcomes photographs given Pranckiewicz Re-portrait Yourself zink your photo

Re-portrait Yourself – Another Piece of Jigsaw

1

2