Z - Projekt o pracach Zaginionych/Zniszczonych/Zaniedbanych a także Zapomnianych i Znikających [Tytuł roboczy]
Koordynacja: Waldemar Pranckiewicz

Projekt dotyczy odczarowania powszechnego mniemania o sztuce jako wytworach, które pozostawione same sobie, trwają wieki, po czym kupione, podarowane lub odkryte na nowo trafiają na piedestał lub sale muzealne. Proces rozpadu jest częścią każdej pracy, a dodatkowo każda realizacja lub grupa prac jest uwikłana w specyficzne układy sił i relacji.

Głównym celem projektu jest ukazanie różnych wzorów/scenariuszy zaginięć, zniszczeń czy ogólnie pojętych zaniedbań. Sytuacje brane pod uwagę to: nieumyślne wypadki, symulowane zniszczenia, przypadki zaginięć i związane z tym okoliczności, ideologiczne interwencje, instytucjonalne i indywidualne zaniedbania. Projekt będzie także poruszał kwestię przechowywania i archiwizacji prac artystycznych.

Rezultatem badania będzie publikacja książkowa oraz nie wykluczone, iż seria prac wizualnych.

Omawiani artyści i przypadki/zjawiska/prace. Zestaw uaktualniany - Luty 2012.

  • Ikonoklazm, dawny i współczesny, np. zniszczenie posągów Buddy w Bamianie w 2001 roku.
  • Zaginięcia/zniszczenia spowodowane konfliktami zbrojnymi, Katarzyna Kobro, Gustav Klimt, wojenne grabieże.
  • Strategia niszczenia jako sposób artykulacji (także użycia procesu degradacji), min. Robert Rauschenberg, Dieter Roth, Gordon Matta-Clark, Martin Kippenberger, Monika Sosnowska, Zbigniew Libera, Tomasz Sikorski, Hollis Frampton, Adam Marczyński, Wolf Vostell (Décollage), Gustav Metzger, artyści uczestniczący w sympozjum Destruction in Art, London, 1966.
  • Wypadki i katastrofy, min. Marcel Duchamp, Bas Jan Ader, pożary, powodzie.
  • Świadome/nieświadome zniszczenia i zaniedbania, min. Jacob Epstein, Naum Gabo, Martin Kippenberger, Kijewski/Kocur, Zbigniew Libera, Richard Serra, Alexander Rodchenko, Waldemar Pranckiewicz, Richard Prince, Tomasz Sikorski.

W przypadku zainteresowania projektem i ew. sugestiami poproszę o kontakt pisemny: prancek@go2.pl
Interesują mnie związane z tematem materiały tekstowe i wizualne, jestem otwarty na spotkania, rozmowy telefoniczne lub przez Internet.

BIBLIOGRAFIA

- Gamboni, Dario, The Destruction of Art, Iconoclasm and Vandalism since the French Revolution, Reaktion Books, 1997

- Failure, edited by Lisa Le Feuvre, Documents of Contemporary Art series, Whitechapel Gallery and The MIT Press, 2011

- Stiles, Kristine, The Story of the Destruction in Art Symposium and the “DIAS affect”. Published in Sabina Breitwieser, ed., Gustav Metzger. Geschichte Geschichte (Vienna & Ostfildern-Ruit: Generali Foundation and Hatje Cantz Verlag, 2005). p. 41-65.

- Katarzyna Kobro 1898 – 1951, Henry Moor Institute, Leeds, 1999